Øsby Vandværk bygget 2018

Årøsund Vandværk bygget 2017

Flytteoplysninger send til mail: cbrvand@oeaavand.dk


Der er normal drift på begge vandværker Øsby-Årøsund

Generalforsamlingen som vi plejer at afholde den sidste mandag i februar måned i Øsby Hallen.


Generalforsamlingen er udsat til Mandag d. 31. maj kl. 19,30 i Øsbyhallens Cafeteria.


Se dagsorden under Generalforsamling

Der bliver igen i år monteret 125 digitale måler, vandværket kan nu aflæse målerne fra vandværket, det har vi planer om at gøre 1 gang om måneden.


Hvis vi kan se, at der er et unormalt forbrug på ejendommen, vil vi kontakte den forbruger, for at se hvad forklaringen er ? 

Juridisk er det stading forbrugeren der er ansvarlig for at holde øje med sit vandforbrug.