Øsby - Årøsund 

Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelse

Øsbyområde: Der vil forekomme lidt uregelmessig i vandforsyning i Øsby under arbejdet, se tidsplan herunder

Arbejde på ledningsnettet i Øsby i nærmeste fremtid

Hovedledningen i Øsbygade fra Abildvej og frem til Møllebjerg skal skiftes, det er en gammel jernledning fra 1952 og der har været nogle brud på den i de seneste år.

Udskiftningen vil ske ved styret underboring, det er Øsby Entreprenør & Kloakservice der står for arbejdet (Mogens Anker)

De ejendomme som bliver mest berørt af arbejdet tager vi direkte kontakt til og der laves noget nødforsyning af vand.


Tidsplan for arbejdet :

Uge 19 = d. 4. maj Der startes op med at grave borehuller til boremaskinen, rørene sammensvejses så de er klar til itrækning

Der gøres klar til nødforsyning til de berørte ejendomme

Senere startes der op med styret underboring


Siden vil blive opdateret løbende, så følg med her.

Øsby-Årøsund Vandværk amba, Øsby Stadionvej 55, 6100 Haderslev tlf. 74 58 45 57 / 24 27 31 29

CVR-nr. 51201019  BG Bank. konto 3409 7360490305  mail: cbrvand@oeaavand.dk

© Copyright. All Rights Reserved.